Vi opererar ljumsbråck

Bråck beror på att det uppstått ett icke önskvärt hål eller hålrum på en plats där till exempel tarmar, eller andra inre organ, kan fastna, bukta ut och orsaka besvär. Besvären kan vara allt ifrån lindriga symtom till svåra smärtor.

Vad är ljumskbråck och femoralbråck?

När bukväggen i ljumsken inte är tillräckligt stark, kan tarmarna glida ner i ljumsken. Hos män kan de i vissa fall glida ner i pungen och detta kallas ljumskbråck. Om bråcket istället sitter vid de stora kärlen som går ner i benet, kallas de för femoralbråck. Symptomen är en utbuktning, utfyllnad i ljumsken som vanligen är helt smärtfri, men som i vissa fall kan vara smärtsamma om tarmen fastnar.

Symptom vid ljumskbråck

Förutom det rent estetiska är smärta det vanligaste symptomet när ljumskbråck uppstår. Det onda uppstår om tarmen kommer i kläm och i värsta fall kan tarmens blodtillförsel hindras vilket leder till svår smärta. Då krävs i regel akut operation för att inte permanenta tarmskador skall uppstå. Operationen kan oftast utföras genom titthålskirurgi men i vissa fall krävs en öppen operation. Under titthålsoperation sövs patienten ner, medan en öppen operation kan utföras med lokalbedövning.

Ljumskbråcksoperation och behandling av ljumskbråck

Bråck hos vuxna personer går aldrig över av sig självt, utan behöver opereras för att försvinna. Ett ljumskbråck som inte ger några besvär behöver inte åtgärdas, men ofta är en operation ändå att rekommendera då de vanligen växer med tiden och risken är överhängande att de kan ge framtida problem. Behandlingen innebär att vi drar tillbaka tarmen som buktar ut, därefter lägger vi in ett nät som förstärkning.

Pris operation ljumskbråck

Ljumskbråcksoperation, pris 22 000 kronor. Narkos, hem samma dag.

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss