Triggerfinger

Frågor och svar om triggerfinger

Symptom vid triggerfinger

Smärtsamt knäpp och/eller låsning av fingret vid rörelse.

Orsak till triggerfinger

Orsaken är lokal förtjockning av senskidans mynning som omger den svullnad senan. När senan passerar genom den trånga mynningen upplevs ett smärtsamt knäpp och fingret kan låsas vid böjning. Trängseln i senskidan är mest uttalad vid aktiva rörelser. Triggerfinger är vanligare hos reumatiker och diabetiker och kan även vara medfött.

Behandling av triggerfinger

Vid påtagliga besvär rekommenderas senskideklyvning genom operation. Operationen utförs dagkirurgiskt med lokalbedövning i fingret. Genom ett kort hudsnitt delar man en del av senskidan så att senorna kan löpa fritt. Operationsresultaten ä goda.

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss