Sterilisering för män

Vad är sterilisering?

Sterilisering för män, även kallat vasektomi, kan vara ett bra alternativ för dem som inte önskar fler barn, eller som inte vill eller kan använda sig av preventivmedel.

Manlig sterilisering är viktigt att skilja på jämfört med kastrering. Vid sterilisering bryter man själva vägen som spermierna färdas, men hormonproduktionen påverkas inte. Vid kastrering tar man bort de manliga hormonproducerande organen testiklarna. Sterilisering påverkar således inte sexlusten (libido) och man märker heller ingen skillnad på sädesuttömningen.

Återställa sterilisering

Det här är oåterkalleligt ingrepp som alltså inte går att återställa utan du förblir steril.

Steriliseringsoperationen

Ingreppet sker i lokalbedövning och består i att man genom ett litet snitt på pungen kan komma åt bägge sädesledarna och tar bort cirka en centimeter av dessa.

Inför steriliseringen

Eftersom detta ingrepp inte går att återställa, går vi i lugn och ro igenom all relevant information kring sterilisering samt andra sätt att skydda sig. Därefter får du skriva på ett dokument utfärdat av socialstyrelsen att denna information är mottagen.

Efter steriliseringen

Du kan åka hem redan efter ett par timmar efter ingreppet. Mannen måste fortsätta att skydda sig i fyra till sex månader efter ingreppet, tills dess att man får bekräftelse, via nytt spermaprov, att det inte finns kvarvarande viabla spermier. Du kan arbeta som vanligt dagen efter ingreppet.

Komplikationer under och efter steriliseringsoperationen

Det är mycket ovanligt med svåra komplikationer. Blödning är den vanligaste av de lättare som uppstår. Speciellt hos män, där huden i pungen är mycket tunn, får man vanligtvis blåmärke som går tillbaka efter en kortare tid.

Pris för sterilisering

Priset för att sterilisera sig är från 9 000 kronor. Lokal bedövning.

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss