Rektoskopisk undersökning

Rektoskopi är en enkel metod för att undersöka ändtarmen. En rektoskopi görs för att se om det finns några sjukliga förändringar i tarmen, som till exempel tumörer, polyper, hemorrojder eller inflammationer. En undersökning med rektoskop tar cirka tio minuter och gör inte ont.

Hur går rektoskopiundersökningen till?

Man får oftast ligga ner på vänster sida när läkaren för in rektoskopet. Om det behövs gör läkaren rent med en liten sug som förs in i rektoskopet. För att tarmen ska bli lättare att undersöka spänns den upp genom att luft pumpas in genom röret. Ibland tas också ett litet prov från ändtarmen med hjälp av en tång. Det kan kännas lite obehagligt när luften pumpas in, men det brukar inte göra ont. Undersökningen tar ungefär tio minuter.

Förberedelser inför rektoskopi

För att ändtarmen ska vara ren behöver du helst ta ett lavemang på kvällen innan och ett på morgonen undersökningsdagen.
Har du problem med pågående blödning räcker det med ett lavemang 1-2 timmar innan undersökningen.
Har du tid för rektoskopi tidigt på morgonen kan du gärna vänta med frukost tills efter undersökningen om du inte har diabetesbehandling.
Vi rekommenderar att du på Apoteket köper 2 st Klyx 120 ml. Klyx-förpackningen kan värmas i varmvatten tills kroppstemperatur innan användning.

Bruksanvisning för Klyx:

 1. Vrid av förslutningen på toppen av flaskans pip.
 2. Smörj pipen med vaselin eller genom att pressa ut några droppar Klyx.
 3. För in pipen försiktigt i ändtarmen och pressa långsamt ut lösningen (lättast i
  liggande).
 4. Dra ut pipen, med flaskan fortfarande sammanpressad för att förhindra att
  innehållet sugs ut igen.
 5. Försök att hålla kvar lösningen i 5 minuter i tarmen så att den hinner mjuka upp
  avföringen.
  Brukanvisning finns också i förpackningen.

Pris för rektoskopiundersökning

Rektoskopiundersökning kostar 1 500 kronor. Pris tillkommer för läkarbesöket.

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss