Radiofrekvensbehandling

Radiofrekvensbehandling (RF) av åderbråck

RF-behandling är en ny behandlingsmetod av åderbråck (varicer). Tidigare har det enda alternativet varit operation av huvudstammarna (vena saphena magna och vena saphena parva) av venerna i benen. Vid den traditionella operationsmetoden lägger man ett eller flera snitt i ben eller ljumske för att komma åt åderbråcket. Sedan har en plasttråd förts in i kärlets ena ända och tagits ut i den andra ändan. Kärlet har sedan dragits ut med hjälp av plasttråden. Dessa ingrepp har som regel mycket goda resultat men tyvärr krävs mer avancerad smärtlindring med narkos och det krävs ofta en sjukskrivning på en till två veckor.

Ett flertal vetenskapliga studier har visat att RF-behandling, laserbehandling och operation av åderbråck har likvärdiga resultat på kort och lång sikt. Det har medfört att RF-behandling nu har blivit en av de vanligaste behandlingsmetoderna av åderbråck i Sverige. Detta eftersom RF-behandlingen görs i lokalbedövning, patienten blir snabbt återställd och samtidigt är metoden lika effektiv som operation som är klart mer krävande för både patienten och sjukvården.

Med den nya RF-tekniken så brukar patienterna oftast kunna återgå till normal aktivitet redan efter en eller två dagar. Förutom snabb återhämtning ger metoden även smärtlindring och en kosmetisk förbättring med minimal ärrbildning och svullnad.

Genom ett ultraljud kan din kirurg scanna av och fastställa hur just din situation ser ut och om du är en lämplig kandidat för en RF-behandling.

Borttagande av mindre åderbråck utanför huvudstammarna sker mellan minimala småsnitt (ca 3–8mm). Att knyta av förbindelsegrenar (perforanter) kan kräva aningen större snitt. Denna del av behandlingen kan inte ersättas med den nya RF-tekniken men eftersom borttagande av mindre åderbråck kan utföras i lokalbedövning skapas nu möjligheten att genomföra en hel åderbråcksoperation utan att behöva söva patienten.

Boka tid för konsultation

Behandlingsåtgärd

Genom att använda sig av ultraljud placerar din läkare en tillslutningkateter i den sjuka venen. Eftersom katetern är så pass liten och tunn behövs endast ett litet snitt i huden. Katetern utger värme till venväggen genom radiofrekvens (RF). När venens väggar drar till sig denna värmeenergi drar venen ihop sig och krymper. När man sedan mycket sakta drar ut katetern så krymper venen ihop tills den är helt tillsluten och avstängd. Blodet tvingas nu att hitta nya vägar genom friska vener runt omkring.

Ingreppet utförs i öppenvård och eftersom öppningen/såret efter katetern är så pass litet räcker det med ett förband eller kompressionsförband för att främja din läkningsprocess. Ingreppet går, som tidigare nämnt att genomföra i lokalbedövning vilket är fördelaktigt.

Eftervård av åderbråck

Vi kommer att uppmana dig att försöka att röra på dig men med måtta och vi vill att du till en början försöker att undvika långa pass av stillastående och fysiskt påfrestande aktiviteter.

Vanligtvis kan patienter som genomgått en ventillslutning med hjälp av RF teknik vara tillbaka på arbetet och annan normal aktivitet, redan efter en eller två dagar.
Fysiskt påfrestande aktivitet som träning etc. kan återupptas efter ca två veckor.

Risker och komplikationer med åderbråck

Som med alla operationer och ingrepp finns det risker att tänka över.

Du och din läkare kommer gemensamt att diskutera eventuella komplikationer vid ditt konsultationstillfälle. Det är viktigt för oss att du är medveten om eventuella risker och vad de innebär innan du bestämmer dig för att gå vidare i processen.

Vanliga frågor som rör RF teknik och tillslutning av vener:

Gör det väldigt ont? Oftast tycker inte patienten att de känner så mycket smärta varken under eller efter ingreppet.

Hur fort kommer symtomen att försvinna? De flesta patienterna blir av med smärta och tunga/ trötta ben direkt efter ingreppet. Fullständig effekt kan förväntas inom 1 – 2 veckor.

Vad händer om jag behöver göra en bypassoperation och behöver den tillslutna venen? Man tillsluter bara vener som inte är lämpliga för bypassoperationer och som är sjuka. Du kommer att ha andra friska kärl runt om som läkarna kan använda om en bypass skulle bli aktuell.

Boka tid för konsultation

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss