Hudförändringar

Nu erbjuder vi konsultationer/behandlingar av våra hudläkare. Se även under fliken kirurgi/enklare kirurgiska ingrepp för olika typer av förändringar.

Hur går jag tillväga?

Innan man kan ta bort en hudförändring krävs det att man får en bedömning av den genom en konsultation med hudläkare.
Du får då information om vilken behandlingsmetod man kan använda för att ta bort den, hur behandlingen går till, hur mycket den kommer kosta. Därför går det inte alltid att få behandling i samband med konsultationen.
Eftersom de vanligaste hudförändringarna kan åtgärdas snabbt, direkt i samband med konsultationen så har det ofta i praktiken ingen betydelse.

Vad kostar det att ta bort en hudförändring?

Kostnaden för att ta bort en hudförändring (leverfläck, födelsemärke, naevus), beror helt på vilken/vilka typer av hudförändringar det rör sig om, eftersom olika typer av hudförändringar kräver olika borttagningsmetoder. Olika borttagningsmetoder tar olika lång tid och kräver varierande mängd förbrukningsmaterial (samt ibland mikroskopanalys), vilket i sin tur ger olika priser. Om det rör sig om flera olika typer av hudförändringar som ska tas bort kan det alltså bli frågan om flera olika borttagningsmetoder. Priset kan även behöva justeras beroende på hur många hudförändringar som ska tas bort, samt var de sitter på kroppen, samt individuella förutsättningar. Det är först i samband med en läkarkonsultation man kan få ett exakt pris på vad en behandling skulle kosta, och du får sedan besluta dig för om du vill genomgå behandling eller ej.

Mycket generaliserat kan man dock säga att utstående hudförändringar ofta kan tas bort direkt i samband med konsultationen och att kostnaden då hamnar på mellan 2.000-3.500 kronor (konsultation+behandling).

Om hudförändringen sitter i nivå med omgivande hud (om den är “platt”) eller om den sitter under huden (aterom, lipom), måste man som regel göra ett kirurgiskt ingrepp. Detta tar längre tid, hinns inte med under konsultationstiden, och blir därmed dyrare.

Kan ni tar bort hudförändringen på en gång?

Det beror helt och hållet på vilken typ av hudförändring det rör sig om, och hur många det är. Mycket generaliserat kan man säga att hudförändringar som tydligt sticker upp ovanför omgivande hud ofta kan tas bort med enklare metoder direkt i samband med konsultationen. Exempel på sådana behandlingar kan vara att hyvla, skrapa, frysa på förändringen. Hur många förändringar man hinner ta bort i samband med ett besök varierar beroende på behandlingsmetod, men också på hur hudförändringarna sitter och hur stora de är. Om man har väldigt många “enkla hudförändringar” får man räkna med att komma på flera behandlingsomgångar.

Om hudförändringen sitter i nivå med omgivande hud (om den är “platt”), eller om den är inkapslad under huden (Aterom, Lipom) behöver man ofta göra ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna den, och det hinner man inte på de 30 minuter vi sätter av per konsultation. Man får därför som regel komma tillbaks och operera bort dem vid ett senare tillfälle. Som regel sätter vi av 40 minuter för en operation. Om hudförändringen är ovanligt komplicerad att ta bort (ex. ärr eller mycket stora hudförändringar) kan det behövas längre tid.

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss