Betalningsinformation

Betalningsinformation GävleDalaKirurgin

Kortbetalning

Nu tar vi inte emot kontant betalning längre. Betalning sker via swish (eller så får man faktura).

Försäkringsbolag

De flesta av våra kunder har sjukvårdsförsäkring och kommer via ett försäkringsbolag. Deras operation eller behandling finansieras således av försäkringsbolaget. Det innebär också att aktuell operation eller behandling ska vara godkänd av aktuellt försäkringsbolag.
Om det föreligger frågor eller oklarheter var god kontakta ditt försäkringsbolag.

Avbokning

Om det dyker upp oförutsedd händelse eller annat som gör att du vill avboka din operation måste du tyvärr göra det minst tio arbetsdagar innan själva operationsdagen. Om du inte kan komma till ett inbokat läkarbesök måste vi be dig att avboka senast ett dygn innan planerat besök.

Alternativ finansiering

De kunder som inte har sjukvårdsförsäkring eller finansiering via försäkringsbolag har flera andra alternativ till finansiering av sin operation eller behandling.

Lån via Medical Finance

Om du önskar stöd med betalningen för din operation så samarbetar vi med företaget Medical Finance som är ett kreditföretag som är specialiserat på vårdfinansiering. Var god att kontakta dem på telefon 020 – 51 62 00 eller via deras hemsida medicalfinance.se.

Egen finansiering/banklån

Ett vanligt tillvägagångssätt för att finansiera en operation, är att utöka sitt befintliga bolån.

För dig som egen företagare – bruttolöneavdrag

En operation hos oss på GävleDalakirurgin räknas som privat sjukvård. Upp till 80% av operationerna och behandlingarna som Estetisk kirurgi & hälsa utför räknas också som privat sjukvård (resterande 20% som skönhetsoperationer och möjliggör ej skatteavdrag). Skatteverket godkänner att ditt företag hjälper sina anställda att finansiera privat sjukvård genom bruttolöneavdrag. Det gör att du kan spara upp till 57% på din operation eller behandling.

Arbetstagare

Finansiera din operation eller behandling med bruttolöneavdrag.

Bruttolöneavdraget är ett enkelt och mycket förmånligt sätt att finansiera din operation på. Det innebär heller ingen kostnad för din arbetsgivare. Genom företagsfinansiering betalar din arbetsgivare operationen eller behandlingen och gör därefter avdrag på din bruttolön under en överenskommen tid. Beroende på din skattenivå innebär det att kan spara upp till 55% av kostnaden för operationen eller behandlingen. Som ett exempel kan du vid 54% inkomstskatt spara över 26.000 kr på en operation som kostar 50.000 kr.
Arbetsgivare

Ge personalen möjlighet att få en operation eller behandling med hjälp av bruttolöneavdrag.

Med bruttolöneavdrag kan du erbjuda personalen en förmån som ger dem möjlighet att få särskild operation eller behandling som medför ökad kvalitet och livsglädje – att det kostar företaget något extra.

Att kunna erbjuda personalen möjlighet att förmånligt finansiera en operation eller behandling är något som blivit en succé bland stora och små företag i Sverige. Skatteverket erbjuder mycket förmånliga avdragsregler. En annan mer okänd möjlighet för egna företagare, men endast aktiebolag, är att skatteverket även godkänner att företagets ägare belastar företaget för kostnaden för en operation eller behandling. Det är godkänt om operationen eller behandlingen klassas som sjukvård och inte “skönhetsingrepp”. I princip 100% av de operationer GävleDalakirurgin erbjuder är just sjukvård och absoluta majoriteten av de operationer Estetisk Kirurgi & Hälsa utför är också sjukvård (under 2015 var det 80%).

Som arbetsgivare har du möjlighet att hjälpa personalen att finansiera sin operation eller behandling via bruttolöneavdrag, en skattefri personalförmån. Rent praktiskt går det till så att GävleDalakirurgin initialt fakturerar företaget för operationen eller behandlingen. Därefter drar företaget kostnaden från den anställdes bruttolön. Avdraget brukar vanligtvis göras på 3-6 månadslöner, men givetvis bestämmer arbetsgivaren tidsperiod själv. Avdraget är en anställningsförmån och som arbetsgivare avgör du vem eller vilka som ska erbjudas förmånen.

Läs mer på skatteverket.se

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss