Åderbråcksbehandling

Åderbråcksbehandling

Vi på GävleDalakirurgin erbjuder olika behandlingar till patienter med åderbråck utifrån varje individs behov. Våra kärlkirurger har många års erfarenhet och kan avgöra vilken metod som passar just dig. Du kan läsa mer om respektive behandlingsmetod genom att klicka på dem i menyn till vänster.

Men vad är egentligen åderbråck?

Åderbråck (varicer) och kärlspindlar (även kallat ådernät på grund av sitt nätliknande utseende) är åkommor i blodkärlen. De bildas när ett ökat tryck uppstår i vensystemet, till exempel om man står stilla mycket, belastar benen tungt eller om man helt enkelt har ärvt genen (läs gärna mer om orsaker lite längre ner). Sjukdomen är vanligast hos kvinnor men åderbråck drabbar även män.

Vener är blodkärl som leder blod tillbaka till hjärtat. Venerna finns ytligt (i underhudsfettet) och även djupare (i muskulaturen). Mellan dessa vener finns förbindelser, så kallade perforanter. Den ytliga venen på benets insida )vena saphena magna) löper från den inre fotknölen till ljumsken och är vanligtvis involverad vid åderbråck. Ett fåtal av patienterna med åderbråck har bekymmer i den ytliga venen på benets baksida (vena saphena parva).

Symptom vid åderbråck

Symtomen vid åderbråck utgörs vanligen av svullnad, tyngdkänsla och krampartad smärta. En del åderbråck är huvudsakligen kosmetiskt störande och inget åderbråck försvinner av sig själv. Ibland kan man få en ofarlig ytlig blodpropp i de slingriga blodkärlen.

Det är inte farligt att ha åderbråck. Har man besvär försvinner de oftast helt och hållet efter en radiofrekvensbehandling eller operation. Skumbehandling är också ett alternativ som är något enklare och skonsammare, särskilt lämpligt om man inte har så stora åderbråck. Det mest effektiva och välbeprövade sättet att behandla ytliga kärl på benen är att injicera kärlen med ett medel som får kärlen att skrumpna, s.k. sklerosering.

Boka tid för konsultation

Orsak till åderbråck

Orsaken till åderbråck är okänd. Klaffarna på kärlets insida håller inte tätt, vilket medför att blodet inte kan transporteras bort med successiv vidgning av ådrorna som följd. Ett åderbråck syns mest när man står upp och ser ut som en slingrig, säckformig, blåaktig sträng.

En del kvinnor får åderbråck under sin graviditet. En del men inte alla av dessa åderbråck kan återgå till det normala efter förlossningen. Ärftlighet, samt stillasittande eller stående arbete under en längre tid är av betydelse. Åderbråck kan också uppstå i samband med blodpropp.

Åderbråckskärl bidrar inte på något väsentligt sätt till benets blodcirkulation. Det finns alltid en stor mängd reservkärl i det ytliga systemet. Upp till 80 % av all återtransportering av blod från benet sker via de djupare, inre venerna. De djupa venerna påverkas inte vid radiofrekvensbehandling eller operation av åderbråck.

Tidigare operation av åderbråck

Om man tidigare behandlats eller opererats i ljumsken och återfallet sträcker sig till denna nivå kommer sannolikt en förnyad behandling eller operation av ljumsbråck att bli nödvändig. Även om resultatet av behandlingen eller kirurgin i ljumsken inte är synligt utåt avgör denna risk för framtida återfall av åderbråck. Om du tidigare åtgärdats på denna nivå bör behandlande eller opererande läkare vara kärlkirurg. Vår läkare på GävleDalakirurgin som arbetar med åderbråck är kärlkirurg.

Undersökning av blodådror

Inför beslut för en åderbråcksbehandling behövs oftast en ultraljudsundersökning av de ytliga och inre blodådrorna. Undersökningen görs för att lokalisera alla åderbråck som ibland ej kan ses vid en vanlig läkarundersökning. Dessutom behöver man ibland utesluta svåra problem i de inre blodådrorna som kan vara ett hinder för behandling eller operation av åderbråck.

Boka tid för konsultation

Kontakta GävleDala Kirurgin

Vi finns i Gävle och verkar inom hela Gävleborgs län. Välkommen att kontakta oss på GävleDalakirurgin för mer information om våra tjänster! Telefon: 073-0609300.

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss