De Quervains syndrom

Frågor och svar om MB De Quervain

Vad är mb de quervain?

Tillståndet kalls även stenoserande tendovaginit och är ett smärttillstånd över första senfacket där senorna som för ut tummen från handen löper. Inflammationen ger smärta vid rörelser i tummen. Det kan orsaka problem med att lyfta, greppa, ta ett mjölkpaket etc. Smärtan lokaliseras på handens ryggsida ovanför tumbasen.

Vad är orsaken till de quervain?

Repeterande eller ovana rörelser med tummen leder till ett inflammatoriskt tillstånd kring 1:a sträcksenefacket vilket då svullnar. Ibland finner man ingen orsak till symptomdebuten.

Vilka drabbas av MB De Quervain?

Alla kan drabbas av De Quervain. Det finns dock en överrepresentation bland medelålders kvinnor och ammande mödrar.

Vad kan patienten som har MB De Quervain?

Undvika belastning av tummen, vila, avlasta. Smärtstillande läkemedel. Det finns receptfria Antiinflammatoriska läkemedel på apoteket där man även kan köpa en stödskena.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra åt MB De Quervain?

Arbetsterapeuten i Ditt distrikt provar ut en välanpassad vilo-skena (ortos). Du får information hur Du kan arbeta utan att anstränga tummen. Sjukgymnastik har ingen lindrande effekt.

Vad kan distriktsläkaren göra om du har MB De Quervain?

Undersöka och säkerställa diagnos. Det finns tillstånd som liknar Mb de Quervain. Brosknedslitning i tumbasen (Tumbas artros) är exempel på detta. Denna diagnos säkerställs med vanlig slätröntgen. Ömhet över 1.a dorsala senfacket jämte positiv provokationstest med positivt (Finkelstein´s test) är tydliga tecken på Mb de Quervain.

Finkelsteins test
Finkelsteins test 400x453

Man måste alltid jämföra med den friska sidan. Har patienten inte fått ortos utprovas det nu. En utmärkt behandling är cortison injektion med lokalbedövningsmedel som man sprutar direkt ner i senfacket. Det kan göra ont 2-3 dagar efter injektionen men därefter minskar svullnaden och patienten blir som regel smärtfri. Man bör dock undvika rörelser som utlöste det hela. Antiinflammatoriska läkemedel, i tablettform eller som gel kan provas.

Vad kan en specialist på MB De Quervain?

Om de första åtgärderna med vila, stödortos och cortisoninjektion ej hjälpt och patienten har ont så fort tummen aktiveras finns indikation för operation. Ingreppet är relativt enkelt och utförs i lokalbedövning. Man lägger ett rakt eller vinklat snitt över 1:a dorsala senfacket och delar sedan taket på den tunnel i vilka senorna löper. Senan till APL (abduktor pollicis longus) kan bestå av flera senspeglar.

EPB (extensor pollicis brevis) kan gå i ett extra fack vilket även det måste delas för att patienten ska bli smärtfri. Huden sys med stygn som tas efter ca 14 dagar och samtidigt tas bandaget bort. Det är tillåtet att använda handen även under bandagetiden men extremt tung belastning bör undvikas. Sjukskrivningslängden varierar med arbetet – men överskrider sällan 3 veckor.

Vilket resultat kan förväntas efter behandling av MB De Quervain?

Resultatet efter en operation av Mb de Quervain är oftast bra. Patienten blir snabbt smärtfri. Svullnad kring operationsområdet försvinner efter 4-6 veckor. Känselnedsättning kring såret och utmed tummens ryggsida är inte ovanligt. Orsaken är att nerven som försörjer detta område hållits undan under operation och därmed fått en liten tryckskada. Nerven återhämtar sig efter några veckor.

Pris för operation av De Quervains syndrom

Att operera Mb de Quervain har ett pris på 8 000 kronor.
Se detaljerad prisinformation.

Kontakta GävleDala Kirurgin gällande MB De Quervain

Vi finns i Gävle och verkar inom hela Gävleborgs län.
Välkommen att kontakta oss på GävleDalakirurgin för mer information om Mb de Quervain!
Telefon: 073-0609300.

Läs mer på vår sida om länkar inom hälsa och sjukvård.

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss